สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ระบบสมัครสมาชิกฐานข้อมูล สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
สมัครสมาชิกใหม่
ชื่อผู้ใช้
**(ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขอารบิคเท่านั้น)
รหัสผ่าน
**
ข้อมูลที่ใช้ติดต่อ
ยศ ชื่อ-นามสกุล
**
หน่วยที่สังกัด/ที่อยู่
**
เพศ
ชาย หญิง
เขต/อำเภอ
**
จังหวัด
**
รหัสไปรษณีย์
**
มือถือ
โทรศัพท์
Fax
E-mail
**
หลักฐานการยืนยันตัวตน
รูปบัตรประชาชน หรือ รูปบัตรข้าราชการ
**
ท่านได้ทำการอ่าน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบ
เป็นอย่างดีแล้วจึงได้ทำการสมัครสมาชิก
**
หมายถึง ต้องกรอกหรือเลือกไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้
ภายหลังการสมัครสมาชิกแล้ว ให้รอผู้ดูแลระบบอนุมัติการใช้งาน ประมาณ 1-3 วัน หลังจากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้งานได้